جام سه گانه امید

تعریف مسابقه

  • موشک کاغذی

موشک کاغذی در سراسر جهان نسل‌های زیادی از کودکان و بزرگسالان را سرگرم کرده است. در دید برخی موشک کاغذی یک اسباب بازی و در دید یک عده‌ای دیگر یک وسیله برای انجام تحقیقات هوانوردی است. تبدیل کردن کاغذ به یک ماشین پرنده ممکن است ساده به نظر آید امَا موشک‌های کاغذی از همان اصول پرواز هواپیماهای واقعی پیروی می‌کنند گرچه موشک‌های کاغذی برای ثبت یک رکورد جدید یا طراحی هواپیمای جدید ساخته شده‌اند امّا می‌توانند آموزشی جالب و تفریحی باشد.

  • زمان‌: به صورت کلی هر پرتابی که زمان بیشتری در هوا معلق بماند پیروز می‌باشد.
  • مسافت: به صورت کلی هر پرتابی که مسافت بیشتری را طی کند پیروز می‌باشد.
  • راکت آبی

راکت آبی نوعی موشک است که با استفاده از نیروی آب به پرواز در‌می‌آید. این راکت‌ها معمولاً از یک بطری پلاستیکی، یک نازل و یک پمپ هوا تشکیل شده‌است. راکت با آب پر می‌شود و سپس با استفاده از پمپ هوا تحت فشار قرار می‌گیرد. هنگامی که فشار کافی ایجاد شد، نازل باز می‌شود و آب از آن خارج می‌شود که باعث می‌شود راکت به سمت بالا پرواز کند.

  • راکت آبی کوتاه برای مسافت: به صورت کلی هر لانچ که مسافت بیشتری را طی کند پیروز می‌باشد.
  • راکت آبی بلند چتردار برای زمان: به صورت کلی هر لانچ که زمان طولانی‌تری تا فرود داشته باشد پیروز است.
  • نجات تخم‌مرغ(مکانیزم)

فرود مرسولات فضایی در سطح قمرها و سیارات همواره یکی از مهم‌ترین دغده‌های سازمان‌های فضایی بوده است. پیرو این مسئله مسابقه‌ی نجات تخم‌مرغ ابداع شد؛ از این رو این مسابقه برای سازمان‌های فضایی و کشورهای پیشرفته اهمیت پیدا کرده است.

سلامت فرود: به صورت کلی فرودی که بدون آسیب دیدن و بیرون آمدن تخم‌مرغ باشد پیروز است