مسابقه کن ست اروپا

مسابقه کن ست اروپایی توسط آژانس فضایی اروپا ترویج می شود و تمرکز آن روی دانش آموزان دبیرستانی است.
دفتر آموزشESA  از سال 2010 دانش آموزان دوره متوسطه را به شرکت در مسابقه کن ست اروپا دعوت کرده است. . مسابقه کن ست اروپا بخشی از ابتکار عمل ESA برای الهام بخشیدن به جوانان برای دنبال کردن یک شغل در حوزه STEAM ( علوم ، فناوری ، مهندسی و ریاضیات) است. تیم های شرکت کننده یا برندگان مسابقات ملی کن ست از کشورشان هستند ، یا مستقیماً توسط ESA  انتخاب می شوند.