Mission X

مأموریت X یا چالش "مانند یک فضانورد آموزش ببینید" یک چالش آموزشی بین المللی است که با تمرکز بر روی سلامتی ، علم ، تناسب اندام و تغذیه ، دانش آموزان را ترغیب می کند تا با انجام فعالیت های بدنی و علمی ، مانند یک فضانورد آموزش ببینند.  به رهبری دفتر آموزش ESA (آژانس فضایی اروپا) ، آژانس فضایی انگلستان ، و تسهیل شده توسط شبکه ESA ESERO  ، ماموریت X با استفاده از هیجان اکتشافات فضایی ، الهام بخش دانش آموزان برای یادگیری در مورد علم ، تغذیه ، ورزش و فضا می باشد .