چالش طراحی اردوگاه در ماه

  چالش طراحی اردوگاه (کمپ) در ماه ( Moon Camp Challenge )
چالش طراحی اردوگاه ( کمپ ) در ماه ، یک رقابت سالانه و یک پروژه آموزشی و الهام بخش است که توسط ESA(آژانس فضایی اروپا) و بنیاد ایرباس و با همکاری Autodesk اجرا می شود.  این فعالیت شامل کلاس های مقدماتی است که بر یادگیری به صورت طراحی و تجربیات علمی متمرکز است . دانش آموزان بایستی تعدادی تجربیات علمی مرتبط با ماه را یاد بگیرند و دانش به دست آمده خود را به روشی بین رشته ای بکار گیرند تا بتوانند اردوگاه (کمپ) ماه خود را با استفاده از یک ابزار مدل سازی سه بعدی طراحی کنند.