جنبش جست‌وجوی سیارک‌ ها

جنبش های (کمپین های) جستجوی سیارک ، بوسیله موسسه بین‌المللی همکاری جستجوی نجومی IASC ( سرواژه International Astronomical Search Collaboration  ) برگزار و مدیریت می شود . هر ساله 2200 تیم از بیش از 80 کشور جهان در این جنبش شرکت می کنند. شرکت کنندگان سیارکهایی را کمربند اصلی (MBA) و گهگاهی اجسام فرانپتونی (TNO) را کشف کرده اند. از زمان شروع جنبش در اکتبر سال 2006 میلادی ، شرکت کنندگان بیش از 1500 سیارک را کشف کرده اند.  تا کنون 62 عدد از آنها شماره گذاری شده اند و در فهرست ( کاتالوگ ) رسمی اشیاء جزئی جهان که توسط اتحادیه بین المللی اختر شناسی (IAU) ، در شهر پاریس نگهداری می شود ، قرار داده شده است.  سیارک های شماره گذاری شده را می توان به نام کشف کنندگان آنها ، نامگذاری کرد .