مسابقات فیرا کاپ

مسابقات جهانی رباتیک فیرا (FIRA) که همه ساله در یکی از کشورهای جهان و به همت فدراسیون جهانی رباتیک فیرا برگزار می¬ گردد، عرصه ¬ای را برای به چالش کشیدن نسل جوان و محققان در زمینه ربات های متحرک خودمختار فراهم می کند. امروزه مسابقات فیرا به عنوان فستیوال رباتیک در دنیا شناخته می شود . فدارسیون جهانی رباتیک فیرا در چهار بخش اصلی و با رویکرد کاربردی و صنعتی ربات¬ ها فعالیت می نماید. FIRA AIR, FIRA Challenge, FIRA Sport   و FIRA Youth از بخش های عمده تشکیل دهنده مسابقات بوده که هر کدام دارای لیگ های مختلفی در خود می باشند.از سال 1392 مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) با عنوان فیراکاپ آزاد ایران توسعه یافت .در این مسابقات یک لیگ در ارتباط با هوافضا وجود دارد