افتخارات

   

کسب عنوان رتبه نقره ای در اولین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک ها و گردشگاه های فضا پایه با ارائه ایده " تاسیسی پارک تفریحی آموزشی در استان کرمان "

 

 

 

 

کسب عنوان Runners Up تیم کاوشگران هوا فضا در 16 امین دوره مسابقات سالیانه منطقه آسیا طراحی اقامتگاه های فضایی هند